2019-10-11 08:59:27

Sigurnost u domu - zaštita od požara

Nakon održane prezentacije Sigurnost u domu, provedba mjera zaštite od požara, u domu je održana vježba evakuacije i gašenja vatre uporabom vatrogasnih aparata.

Nakon oglašavanja uzbune, učenici i djelatnici koji su se zatekli u domu, imali su zadatak da u što kraćem vremenu, slijedeći oznake za evakuaciju, napuste dom i sklone se na sigurno mjesto. Sve je odrađeno u roku od 120 sekundi, kako je i planirano. 

Nakon toga, na domskom igralištu vježbali smo gasiti vatru koristeći protupožarne aparate. Bilo je zabavno i poučno.

Ova je vježba doprinos sigurnosti učenika i djelatnika doma, u slučaju opasnosti od požara. 


Učenički dom Pula